Sportlovsprogrammet - redovisa aktivitet

LÄS MER

Alla bidragsberättigade föreningar under teknik- och fritidsnämnden, som haft aktiviteter med i stadens sportlovsprogram, kan lämna in en redovisning och få en viss ersättning för sina  sportlovsaktiviteter.  Redovisningen ska vara inlämnad senast 25 mars. 

Finns det frågor kan du vända dig till Louise Jönsson på teknik- och fritidsförvaltningen, 0418-47 30 13, louise.jonsson@landskrona.se

När du slutfört och skickat in din redovisning får du möjlighet att skriva ut en kvittens med inlämnade uppgifter. 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa