Stöd i hemmet, särskilt boende - ansökan SOL

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten gällande ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen är för dig som är bosatt i Landskrona kommun. Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kapitlet 1 §. Kostnad utgår enligt kommunens regler för avgifter. Inom äldreomsorgen gäller lagen om maxtaxa som tar hänsyn till inkomst, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme.

Om ansökan avser fler än en person i hushållet ska en ansökan lämnas in för respektive person.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa