Stöd i hemmet, särskilt boende - ansökan SOL

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten gällande ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen är för dig som är bosatt i Landskrona kommun. Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kapitlet 1 §. Kostnad utgår enligt kommunens regler för avgifter. Inom äldreomsorgen gäller lagen om maxtaxa som tar hänsyn till inkomst, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme.

Om ansökan avser fler än en person i hushållet ska en ansökan lämnas in för respektive person.

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Personuppgiftshantering i omsorgsnämnden.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa