Dödsbo - anmälan

LÄS MER

Dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta en bouppteckning. Det är socialnämnden i den kommun som den avlidne har bott i som utreder och beslutar om dödsboanmälan efter ansökan från dödsbodelägare.

En dödsboanmälan kan ansökas om inom två månader från dödsdagen.

Avser din ansökan minderårigt barn uppmanas du att kontakta socialnämnden på dodsbo@landskrona.se eller 0418-47 02 15.

 

Ett dödsbo kan i vissa fall vara berättigad till ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Rätten till ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden utreds separat av Ekonomiskt bistånd. För att ansökan om ekonomiskt bistånd skall kunna handläggas behöver en dödsboanmälan eller bouppteckning bifogas.

 

Behandling av personuppgifter
Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Individ- och familjenämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID/E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa