Delad barnomsorgsfaktura - ansökan & uppsägning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Delad barnomsorgsfaktura - Ansökan

Förutsättningar för att få delad barnomsorgsfaktura

  • Båda vårdnadshavarna godkänner att fakturan kommer att delas upp mellan vårdnadshavarna
  • Vårdnadshavarna bor inte på samma adress
  • Vårdnadshavarna är inte gifta med varandra
  • Delningen gäller avgift för alla barn som de har gemensam vårdnad om

Hur beräknas avgiften?

Avgiften för förskola och fritids beräknas på vårdnadshavarnas familjs inkomst var för sig, antalet barn i respektive familj och på åldern på barnen. Nuvarande avgift delas alltså inte på två, utan vårdnadshavarna betalar 50 % var av fakturan men beräkningen blir utifrån respektive vårdnadshavares familj.

När börjar vi dela?

När ansökan är godkänd av båda vårdnadshavarna och har inkommit till utbildningsförvaltningen så delas fakturan vid nästa fakturakörning. Redan skapad faktura ändras inte.

 

Delad barnomsorgsfaktura - Uppsägning

När någon av vårdnadshavarna säger upp delad barnomsorgsfaktura så skickar Utbildningsförvaltningen Landskrona stad nästa faktura till vårdnadshavararen där barnet är folkbokfört.
Om vårdnadshavaren där barnet är folkbokfört inte har behov av en förskole- eller fritidsplats och har meddelat förskolans eller skolans administratör om detta så vidarebefordras fakturan till den andra vårdnadshavaren enligt gällande regler.
Redan skapad faktura ändras inte.

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering
  • Flerpartssignering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa