Tomtkö - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Principer vid fördelning av tomter i Landskrona stad

1. Fördelning av tomter görs av kommunstyrelsen. Denna fördelning avser stycketomter för eget byggande på kommunägd mark. Småhus, som upplåts med bostadsrätt eller hyresrätt, fördelas av exploatören.

2. Sökanden placeras i turordning i kön efter ansökningsdatum och fördelning sker i denna ordning.

3. Tomt som fördelas genom den kommunala kön är avsedd för eget permanentboende.

4. Förtur i kön ges med stor restriktivitet och behandlas från fall till fall. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

5. Sökanden skall vid ansökningstillfället ha fyllt 18 år. Köplatsen är personlig och kan inte överlåtas.

6. Sökanden skall ange fullständiga och korrekta uppgifter i ansökningsformuläret. Adressförändring och andra ändringar, som kan vara av betydelse vid fördelningsbeslut, skall fyllas i  under "Mina Sidor" på denna plattform omgående.

7. För platsen i tomtkön tas ut en årlig registreringsavgift, för närvarande 200 kronor. Utebliven inbetalning av avgiften medför avregistrering.

8. Avregistrering ur kön sker då sökanden accepterat ett erbjudande eller då kommunens regler inte följs. Sökande har rätt att därefter på nytt anmäla sig i tomtkön.

 

OBS! Endast 1 sökande per e-tjänst.

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Stadsbyggnadsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa