God man eller förvaltare - intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du lämna en intresseanmälan om att bli god man, förvaltare eller annan ställföreträdare i Landskrona stad. Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron.

Har du gått en godmansutbildning, förekommer inte belastningsregistret eller socialtjänstens register och inte har några betalningsanmärkningar uppfyller du de grundläggande kraven för att bli god man eller förvaltare i Landskrona stad.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Enligt föräldrabalken ska en god man eller förvaltare vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna". Du ska kunna agera med ett sunt förnuft och ha allmänna kunskaper i vardagsekonomi. Du ska ha lätt för att engagera dig i andra människor och alltid ta beslut som verkar för huvudmannens bästa.

När du anmäler ditt intresse att vara god man eller förvaltare ska du kort beskriva din bakgrund, erfarenheter och språkkunskaper. Denna intresseanmälan avser också ensamkommande barn. 

Din anmälan skickas till överförmyndarenheten för lämplighetsbedömning.

Överförmyndarenheten kontaktar dig för vidare information och utbildning.

Alla gode män och förvaltare kontrolleras mot sociala register och kronofogdemyndigheten. Dessutom hämtas utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Vi ser fram emot din intresseanmälan.

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa