Beställ kopia av slutbetyg från kommunala grundskolor, gymnasieskolor, friskolor och vuxenutbildning i Landskrona Stad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna tjänst kan du beställa ditt slutbetyg från dessa skolformer:

  • Grundskola - Kommunal
  • Grundskola - Fristående som ligger i Landskrona stad
  • Gymnasium
  • Vuxenutbildning/Komvux/SFI

Med slutbetyg menar vi det betyg du fått efter att du avslutat den högsta årskursen eller sista kursen inom utbildningsformen.

När du gjort beställningen kommer betyget att skickas till dig på det sätt du väljer.

 

Betyg från Vårdgymnasiet i Landskrona fram till år 1999 förvaras vid Regionarkivet i Lund.

Besök Betyg - Region Skåne (skane.se)

 

Betyg från friskolor belägna inom Landskrona kommuns gränser har sedan år 2012 haft en skyldighet att leverera sina betyg till stadsarkivet. Detta gäller dock endast gymnasieskolor. Övriga friskolebetyg får sökas hos friskolorna

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa