Uppställning av behållare för insamling av kläder - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För uppställning av behållare för insamling av kläder eller liknande på allmän plats eller därmed jämförligt område i Landskrona behövs:

- 90-konto
- Godkänd ansökan av Landskrona stad
- Tillstånd utfärdat av Polisen 

Huvudregeln är att en insamlingsbehållare per insamlingsföretag får ställas upp på respektive plats. Undantagsvis kan skriftlig överenskommelse om fler än en insamlingsbehållare träffas. Insamlingsbehållare för kläder eller liknande får endast finnas på av Landskrona stad anvisad plats i anslutning till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) återvinningsstationer.

Sökanden ska hålla insamlingsbehållarna funktionsdugliga, hela och rena samt svara för att behållarnas närområde hålls i prydligt skick. Däri ingår att kläder, skor eller liknande som lämnats utanför behållarna ska tas bort av sökanden. 

På insamlingsbehållarna ska information finnas om vem som ansvarar för insamlingen, syftet med insamlingen (d.v.s. "vad händer med det som samlats in"), samt till vem allmänheten kan vända sig med frågor, synpunkter och eventuella klagomål.

Upplåtelsen gäller tillsvidare med tre månaders uppsägning, som längst tre år.

För att ansöka behöver du vara Inloggad.

Hämta företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa