Dispens om att köra, lasta och lossa på gågatorna - ansökan

LÄS MER

Biltrafik på gågatorna får endast ske klockan 06.00–11.00 dagligen för lastning och lossning. Landskrona stad kan medge dispens för lastning och lossning i samband med flytt, ombyggnad av lägenhet eller liknande. Dispens kan medges mellan klockan 11.00 och 21.00.

I denna e-tjänst ansöker du om dispens för att få lov att köra, lasta och lossa på gågatorna under den tid då förbud råder.

Ansökan

Du kan söka dispens för max två dygn och två bilar. Ansökan ska vara inskickad senast sju dagar innan start för önskad dispens.

Om din ansökan beviljas får du en dispens som ska sättas väl synlig i framrutan på fordonen. Dispensen hämtar du i Stadshusets reception samtidigt som du hämtar ut en tagg som du använder för att sänka pollarna som hindrar biltrafik på gågatorna. Se receptionens öppettider

Dispensen innebär att fordon, inklusive släpfordon, får framföras och stannas i samband med lastning och lossning på följande gågator:

- Gamla kyrkogatan
- Nygatan
- Rådhusgatan
- Rådhustorget
- Stora Norregatan
- Östergatan

Kostnad

Det kostar inget att ansöka om dispens från Lokala trafikföreskrifterna

Uthämtad tagg ska lämnas tillbaka senast första arbetsdagen efter dispensen slutat gälla. Om taggen inte är återlämnad i tid fakturerar Landskrona stad en avgift på 500 kr.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa