Avhjälpande åtgärder i förorenat område - anmälan

LÄS MER

Anmälan avhjälpande åtgärd

Enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Miljönämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad