Anmälan till överförmyndaren om behov av åtgärder i förmynderskap (ekonomi) för barn alternativt ansökan om god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

LÄS MER

Anmälan till överförmyndaren när nämnden finner att förmyndare/medförmyndare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon (SoF 5 kap 3 § p 1 och LSS 15 § p 6)
 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Så behandlar Landskrona stad personuppgifter - Landskrona stad

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Om du vill vara anonym, logga INTE in

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa