Specialkost av medicinska skäl/Anpassad kost - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare ansvarar för att kostavdelningen får viktig och rätt information för omyndiga elever. Detta för att säkerställa rätt anpassad kost.

Observera att myndiga elever bär eget ansvar.

Det krävs både anmälan om specialkost och aktuellt läkarintyg för att eleven ska få specialkost av medicinska skäl.

För att eleven ska få anpassad kost krävs det en anmälan om anpassad kost samt ett läkarintyg eller journalkopia från en legitimerad vårdpersonal eller skolsköterskan.

Observera att denna ansökan kan kräva båda vårdnadshavarnas signatur!​

 

Kontakt

Landskrona stad Tel. 0418-47 00 00 Bankgiro: 868-6123 Stadshuset Plusgiro: 1 23 45-5 261 80 Landskrona utb@landskrona.se Org nr: 212000-1140 Besöksadress: Drottninggatan 7 www.landskrona.se

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Teknik- och fritidsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering
  • Intyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa