Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Så görs ansökan

Ansökan ska ha inkommit senast 30 augusti för elever som redan går i skolans verksamhet. För verksamhet som tar emot nya elever behandlas ansökningar löpande. Generellt beviljas tilläggsbelopp från och med den månad som komplett ansökan inkommit. Om ansökan gäller flera elever, bifogas en lista med elevernas namn och personuppgifter.

För att vara berättigad till tilläggsbelopp för modersmålsundervisning ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • En eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål.
  • Modersmålet ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet (gäller ej elever som är adoptivbarn och har ett annat umgängesspråk än svenska, samt elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna)
  • För elev i grundskola gäller att eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet (gäller ej minoritetsspråk)
  • För elev i gymnasiet gäller att eleven ska ha goda kunskaper i modersmålet.

Om eleven inte längre deltar i modersmålsundervisningen ska detta meddelas Landskrona stad. Felaktigt utbetalt tilläggsbelopp återkrävs.

Ansökan om tilläggsbelopp görs skriftligt och undertecknas av rektor.

Beslut om tilläggsbelopp rörande enskild huvudman överklagas hos Förvaltningsdomstol.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa