Projekt- och arrangemangsstöd - redovisning

LÄS MER

Har du fått beviljat bidrag för ett kulturprojekt eller arrangemang ska projektet redovisas senast tre månader efter genomförandet. I redovisningen ska det framgå hur projektet genomförts med  en ekonomisk redovisning och en utvärdering av projektet.

Projektstöd som inte använts ska återbetalas om inget annat beslutas.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa