Motion, Interpellation eller fråga - lämna in

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Motion, interpellation och fråga

Politikerna i kommunfullmäktige kan väcka frågor på olika sätt. Att ställa frågor och interpellationer hjälper ledamöterna att få upplysningar om hur kommunens förvaltningar sköts.

 

Fråga

Ledamöterna i kommunfullmäktige kan ta upp en fråga i kommunfullmäktige. En ledamot ställer en öppen fråga till en annan ledamot och det är bara de två som får ingå i debatten. Frågor får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för. Frågan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamoten. Den ska lämnas in till juridiska avdelningen senast redag kl. 12 om kommunfullmäktige sammanträder på måndagen. Frågeställningen ska vara tydlig och bestå av endast en fråga. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. En ersättare får ställa en ifråga bara när ersättare tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Interpellation

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering. En interpellation är mer omfattande och ska besvaras av en ansvarig politiker såsom ordföranden i en nämnd, fullmäktigeberedning eller ett kommunalråd. Samtliga tjänstgörande ledamöter har rätt att delta i interpellationsdebatten. En interpellation bör handla om angelägenheter av större intresse för kommunen.

Den ska lämnas in skriftligt till juridiska avdelningen senast fredag kl. 12 om kommunfullmäktige sammanträder på måndagen. En ersättare får ställa en interpellation bara när ersättare tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

 

Motion

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut. Den ska lämnas in skriftligt till juridiska avdelningen senast fredag kl. 12 om kommunfullmäktige sammanträder på måndagen, men kan också lämnas vid sammanträdet. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En ersättare får väcka en motion bara när ersättare tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Motionen behandlas inte direkt i kommunfullmäktige utan lämnas till kommunstyrelsen för beredning innan den återvänder till fullmäktige för slutligt beslut.

 

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Kommunfullmäktige handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Så behandlar Landskrona stad personuppgifter - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Förtroendevald i kommunfullmäktige
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa