Uppskjuten skolplikt - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 7 Kap. 10 § skollagen inträder skolplikten för ett barn höstterminen det år barnet fyll 6 år. Under vissa särskilda omständigheter kan skolplikten skjutas upp med som mest ett år och inträder då höstterminen det år barnet fyll 7 år.

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av barnets hemkommun efter begäran av barnets vårdnadshavare.

 

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa