Uppskjuten skolplikt - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 7 Kap. 10 § skollagen inträder skolplikten för ett barn höstterminen det år barnet fyll 6 år. Under vissa särskilda omständigheter kan skolplikten skjutas upp med som mest ett år och inträder då höstterminen det år barnet fyll 7 år.

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av barnets hemkommun efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa