Stöd för vuxna - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

Till socialtjänsten kan du vända dig för att få råd och stöd i din livssituation. Socialtjänsten kan ge individuellt utformade insatser efter en ansökan. Här kan du som är invånare i Landskrona Stad ansöka om:

 • Behandling för beroendeproblematik avseende alkohol, droger (även läkemedel) eller spel
 • Boendestöd
 • Anskaffning av boende
 • Stöd om du är utsatt för våld i nära relation.
 • Stöd om du är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

 

När en ansökan kommit in inleds alltid en utredning för att kunna bedöma behovet av insats utifrån socialtjänstlagen. Är du osäker på om du i e-tjänsten vill göra en ansökan som leder till en utredning, är du välkommen att ringa till vårt mottag och prata med dem för vägledning eller boka en tid. Det går även bra att göra ansökan per telefon, 0200-770220.

Socialtjänsten i Landskrona kommun läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under arbetstid: Måndag - Fredag 08.00-17.00

Om du önskar stöd utan att göra en ansökan kan du vända dig till TTI (Team tidiga insatser) som kan ge stöd och råd i olika frågor som handlar om föräldraskap eller om du behöver stöd som vuxen. Du kan också få stöd som barn eller ung.

TTI barn ger stöd och råd om bland annat

 • föräldraskap
 • problem i skolan
 • relationer
 • TV- och datorspelande
 • sexualitet
 • alkohol, narkotika, tobak och dopning
 • beteendeproblematik

TTI vuxen ger stöd och råd om bland annat

 • ekonomi
 • beroende
 • kriminalitet
 • fysisk och psykisk hälsa
 • sysselsättning
 • relationer
 • myndighetskontakter

TTI barn når ni på telefonnummer: 0418-473305 och TTI vuxen når ni på: 0418-473034 eller på tidigainsatser@landskrona.se

Eller kan du vända dig till öppen rådgivning som erbjuder råd och stöd i frågor som rör missbruk. Öppen rådgivning tar emot besök på onsdagar kl. 16.00–18.00 på Kungsgatan 13 i Landskrona. Om du vill komma i kontakt med öppen rådgivning per telefon kan du ringa mottagningen på 0200-770220, så förmedlas kontakt. Rådgivningen är kostnadsfri och ingen tidsbokning krävs. Verksamheten arbetar under sekretess och rådgivningen sker enskilt. De erbjuder råd och stöd i frågor kring missbruk och beroende av alkohol, droger, läkemedel, spel om pengar samt stöd till anhöriga.
 

Behandling av personuppgifter
Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Individ- och familjenämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa