Ansökan om förlängd skolplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I 7 kap. 13 § skollagen (2010:800) regleras situationer när en elev kan ha förlängd skolplikt. Det gäller elever som börjat skolan vid åtta års ålder, elever som gått samma årskurs två gånger någon gång under grundskoletiden samt elever som kommit till Sverige sent under sin skolgång och därför placerats i en årskurs som inte motsvarar deras ålder. Förutsättningen för att skolplikten ska förlängas är att eleven inte nått de kunskapskrav som minst ska uppnås, när skolplikten normalt skulle ha upphört (prop. 2009/10:165 s. 337).

 

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa