Dagvattenanläggning - Anmälan

LÄS MER

Anmälan av dagvattenanläggning enligt miljöbalken 9 kap 7 § samt 13-14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av ansökan. Detta enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Landskrona. Länk till taxan och information om timavgiften hittar du här.

 

Behandling av personuppgifter
Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Miljönämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

 

Information för sökande med skyddad identitet

Personer med skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. Kontakta istället miljo@landskrona.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa