Gata, trafik och park - felanmälan

LÄS MER

Hjälp oss att bli bättre genom att anmäla fel du ser. Det kan exempelvis vara klotter, lekplatsutrustning som är trasig eller belysning som inte fungerar.

Innan du gör din felanmälan kan du på kartan nedanför se om någon annan redan anmält samma fel. Du ser också status på ärendet. Anmäl ett fel per ärende för en snabbare handläggning.

Felanmälan av vatten/avlopp, el, fiber och fjärrvärme

Gäller din felanmälan vatten eller avlopp, vänder du dig till NSVA. Gäller den el, fiber och fjärrvärme vänder du dig till Landskrona Energi.

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Teknik- och fritidsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad