Skolplikt - anmälan till hemkommun om inledd frånvaroutredning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om elevs frånvaro till verksamhetschef

I enlighet med Landskrona stads rutiner för att fullgöra skolplikten ska rektor anmäla till verksamhetschefen då en utredning av elevs problematiska skolfrånvaro inleds.

Skolans utredning av elevens problematiska skolfrånvaro dokumenteras i enlighet med stadens rutiner och kompletteras ärendet då denna är färdigställd, dock senast 10 arbetsdagar efter denna anmälan.

Utredningen skickas till

Landskrona Stad
Utbildningsförvaltningen
Stadshuset
261 80 Landskrona

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa