Tillgänglighet för Landskrona stads e-tjänsteplattform 

Den här redogörelsen beskriver hur Landskrona stads plattform för e-tjänster uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsterna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från landskrona.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via vår e-tjänst

Svarstiden är 10 dagar, men oftast får du svar tidigare. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt: 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

 
Bristande förenlighet med lagkraven 

  • Delar av webbplatsen uppfyller inte WCAG 2.1 fullt ut vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig.  

  • En del e-tjänster och system som du länkas vidare till uppfyller inte WCAG 2.1 vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig.  

  • En del dokument och blanketter som du kan ta del av i våra e-tjänster är inte tillgänglighetsanpassade. 

  • Flera sidor har visuellt utformade rubriker, som inte följer rubrikstrukturen vilket gör det svårt att följa strukturen med skärmläsarverktyg.  

  • Vissa bilder har inte alternativa texter, vilket gör att besökare med skärmläsarverktyg inte får information om vad bilderna visar.  

 
Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av plattformen för Landskrona stads e-tjänster. 

Senaste bedömningen gjordes den 13 juni 2024. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 juni 2024.