Skolskjuts/elevresa - ansökan

LÄS MER

Ansökan om skolskjuts eller ersättning för elevresa

 

Här kan du som är folkbokförd i Landskrona stad ansöka om skolskjuts (elev i grundskolan) eller ersättning för elevresa (elev i gymnasieskolan).

Ansökan kräver att du identifierar dig med bank-ID vid inloggning i tjänsten och vid signering av ansökan. Saknar du ett bank-ID så ta kontakt med vårt Kontaktcenter på 0418-47 00 00 så kan de hjälpa er med ansökan.

 

Har du beviljats ett skolkort för resor med kollektivtrafiken ska du behålla detta kort medan du går i skolan, även under din gymnasietid, eftersom samma kort aktiveras på nytt inför varje läsår då du har rätt till ersättningen. Detta gäller även skolkort du fått under grundskolan, samma kort kommer att aktiveras under din gymnasietid om du beviljas ersättning för elevresa.

Vid förlorat eller skadat kort kan du köpa ett nytt i vårt Kontaktcenter för 300 kr.

 

Uppdaterade regler HT-2024


Med början höstterminen 2024 ska ansökan om skolskjuts och ersättning för elevresa göras inför varje läsår. Förändringen medför en optimering av de bussturer vi kör med den upphandlade trafiken.

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering