Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

LÄS MER

Anmäl här en ny eller ändring av en livsmedelsverksamhet, kontaktmaterialverksamhet eller en dricksvattenanläggning

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Miljönämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad