Medgivande för inhämtande av registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Medgivande för inhämtande av registerutdrag i samband med utredning angående hemmets lämplighet som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson.

 

Behandling av personuppgifter
Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Individ- och familjenämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa