Ledighetsansökan för elev på Öresundsgymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ledighetsansökan för elev på Öresundsgymnasiet

Elever ska delta i all undervisning om det inte finns ett giltigt skäl att utebli. Resor är inget giltigt skäl. Ansökan om ledighet lämnas till rektor i god tid innan ledighet inträffar.

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektorn får även bevilja en elev i gymnasieskolan ledighet från skolarbetet om det är nödvändigt för att eleven ska kunna utföra uppgifter som har samband med en gymnasial lärlingsanställning. (4 kapitlet 11 § skollagen och 12 kapitlet 2 § gymnasieförordningen)

Vid avslag om ledighet registreras frånvaron som ogiltig och kan därmed påverka studiebidrag från CSN.se .

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Ansökan för elever under 18 görs av vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa