Stipendier - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att söka stipendier i Landskrona är enkelt!

Denna e-tjänst används för tre olika stipendier; Lorens och Lottens fond, Sjöfartsstiftelsen och Greta Jönssons stiftelse för medicinska studier.

Man kan lämna in sin ansökan under hela året, dock senast 30 april för att få din ansökan behandlad under samma år. I maj månad varje år behandlas alla inkomna ansökningar. Om en ansökan lämnas en ansökan in under administrationsperioden behandlas ansökningen till nästa år. Utdelning av stipendier sker i juni månad och besked lämnas skriftligen.

För att din ansökan ska vara komplett behöver du bifoga dessa dokument:

  1. Personbevis
  2. Studieintyg om studierna sker på gymnasienivå (utfärdat och undertecknat av skolan
  3. Avgångsbetyg från gymnasieskolan
  4. Studieintyg från högre skola/universitet, utvisande pågående studier innevarande termin samt målet för utbildningen (intyg ska vara utfärdade och undertecknade av skolan)
  5. a) studerande på gymnasiet skall bifoga kopia/kopior på vårdnadshavares ”Uppgifter ur beskattningsregistret” enligt senaste hela inkomståret från Skatteverket.

b) Studerande på högskola och folkbokförd på vårdnadshavarnas adress, skall bifoga kopia/kopior på vårdnadshavares ”Uppgifter ur beskattningsregistret” enligt senaste hela inkomståret från Skatteverket.

c) Studerande på högskola med egen adress, skall bifoga kopia på egen ”Uppgifter ur beskattningsregistret” enligt senaste hela inkomståret från Skatteverket.

Stiftelsen Lorens och Lotten Helmers fond

Stiftelsens syfte är att hjälpa behövande personer och familjer i Landskrona.  Du kan få bidrag eller stipendier en gång per år. Stiftelsen grundades med bidrag från Lorens och Lotten Helmer år 1954.

Greta Jönssons Stiftelse för medicinska studier

Stiftelsen delar årligen ut ett eller flera stipendier till ungdomar som är från Landskrona och har påbörjat medicinska studier. För att söka stipendiet ska du ha bott i Landskrona under större delen av din grundskole- och gymnasietid. Du kan få stipendiet en gång per år.

Sjöfartsstiftelsen

Sjöfartsstiftelsen ger stipendier ungdomar som studerar inom sjöfart. Det kan till exempel vara studier på sjömansskola, sjöbefälsskola eller inom shipping.

Övriga stipendier

Information om våra andra stipendier hittar du på landskrona.se:

Civilkuragestipendiet

Kulturstipendium

Nell Walden-stipendiet

 

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Så behandlar Landskrona stad personuppgifter - Landskrona stad

 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta

Landskrona stads kontaktcenter: kontaktcenter@landskrona.se 0418 - 47 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID
  • Boende i Landskrona kommun
  • Folkbokförd i Landskrona kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa