Studiehandledning - beställning

LÄS MER

Läs gärna igenom Policy för modersmålsverksamheten i Landskrona stad innan du fyller i anmälan. Beställningen görs senast den 20 maj.

Studiehandledning på elevens modersmål.

Enligt grundskoleförordningen, 5 kap, 2-3 § skall kommunen anordna studiehandledning för de elever som inte behärskar svenska tillräckligt bra för att aktivt delta i undervisningen och kunna följa kursplanen. Dessa elever skall därför erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

  • Målet är att eleverna skall ha godkänt i kärnämnen/uppnå skolans kursplanemål.
  • Detta ska ske genom studiehandledning på det egna modersmålet.
  • Ansvarig lärare ska lämna planering och material så att modersmålsläraren kan förbereda sig.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa