Dispens från lokala trafikföreskrifter - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Landskrona stad kan medge särskilda undantag för den rörliga eller stillastående trafiken om det avser ett visst ändamål och om det behövs av särskilda skäl förutsatt att det kan ske utom fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller medföra någon annan avsevärd olägenhet.

En dispens från Lokal trafikföreskrift (LTF) gäller förutsatt att kraven på trafiksäkerhet är beaktade och uppfyllda. 

Det kostar inget att ansöka om dispens från LTF.

Dispens från LTF medges med specifika villkor anpassade till varje ansökan.

Dispens från LTF medges som längst med ett år.

Dispensen ska medföras i original vid användande.

Om tillståndet medger parkering ska det placeras på insidan av fordonets vindruta så att nedre delen av tillståndet är väl synligt utifrån.

Hämta företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

 

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Teknik- och fritidsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa