Föreståndare och deltagare för explosiv vara - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan spara din anmälan och återuppta arbetet med den genom att logga in på Mina ärenden.

Handlingar som ska bifogas anmälan:

  • Dokumentation som styrker föreståndarens kompetens och befogenheter.

Bilagorna bifogas digitalt i e-tjänsten.

Information om dataskyddsförordningen (GDPR)

För att administrera din ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.

Personuppgiftsansvarig: Räddningsnämnden

 

E-tjänsten kräver att du har e-postadress och e-legitimation för att skriva under din ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa