Varaktig vistelse utomlands - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 7 kap. 2 § skollagen (2010:800) har barn som är bosatta i Sverige skolplikt. Barn som av hemkommunen bedöms varaktigt vistas utomlands är dock undantagna från skolplikten.

Om ditt barn ska vara utomlands en längre tid behöver ni anmäla det till hemkommunen som tar ställning till om skolplikten ska upphöra under den period barnet vistas i utlandet. Som utgångspunkt bedöms en vistelse utomlands som varaktig om den överstiger ett läsår. En individuell prövning görs alltid utifrån omständigheter i det enskilda fallet och tidsperioden på ett läsår ska ses som den övre gränsen för när en elev anses vistas varaktigt i utlandet.

Beslut om en elev anses vistas varaktigt i utlandet fattas alltid av hemkommunen, beslutet kan även fattas utan att vårdnadshavare ansökt om det.

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa