Invandrar-, vård- och stödföreningar - ansökan om verksamhetsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Invandrar-, vård- och stödföreningar - ansökan om föreningsbidrag

Föreningar som vill arbeta för ökad integration och social hållbarhet i Landskrona har möjlighet att söka föreningsstöd hos Individ- och familjenämnden.

Individ- och familjenämnden ansvarar för föreningsbidrag som vänder sig dels till så kallade invandrarföreningar, dels till vård- och stödföreningar. Individ- och familjenämndens föreningsbidrag ska främst riktas till olika typer av aktiviteter som stärker folkhälsan i staden och inte gå till fasta kostnader i form av lokaler. Endast i undantagsfall kan bidrag kunna delas ut till lokalkostnader.

 

Har du frågor om föreningsbidraget kan du kontakta Susanne Karlsson, tfn 0418 – 47 36 82 eller susanne.karlsson@landskrona.se


Behandling av personuppgifter
Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Individ- och familjenämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa