Nyttoparkeringstillstånd - ansökan

LÄS MER

Nyttokortsparkering gäller för din yrkesmässiga verksamhet och betyder att du slipper att betala parkeringsavgift vid en tillfällig arbetsplats. Istället ansöker du och betalar för ett nyttokort, du kan ansöka om parkeringstillstånd upp till ett år.

Tillståndet ger dig rätt att parkera upp till 3 timmar på platser där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar. Du får också parkera under högst tre timmar i följd på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift. Nyttokortet medger inte tillstånd att parkera där förbud mot parkering gäller.

Tillståndet är giltigt måndag till fredag klockan 07.00-18.00 och lördag 07.00-14.00.

Överträdelse av villkoren för nyttokort beivras med felparkeringsanmärkning. Kopia eller avskrift av nyttokort gäller inte. Förändring av förutsättningar enligt ansökan ska meddelas trafik- och tillståndsenheten.

Missbruk av nyttokortet kan föranleda att det återkallas eller att ansökan om förnyat nyttokort inte beviljas.

Polismans och trafikövervakares anvisningar ska efterföljas.

Nyttokortet gäller inte:

  • i anslutning till sökandes permanenta arbetsplats eller bostad,
  • där förbud att stanna eller parkera fordon gäller eller i strid med datumregeln,
  • inom vändplats, lastplats eller annan ändamålsplats, 
  • på parkeringsplats reserverad för handikappade.

Årsavgift: 3 595 kr
Månadsavgift: 600 kr
Veckoavgift: 181 kr

Avgiften för nyttoparkeringskort regleras årligen enligt konsumentprisindex.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system till exempel Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa