Stöd till arrangemang - Redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till arrangemang - redovisning

Bidragsberättigade föreningar och föreningar som har möjlighet att bli bidragsberättigade under teknik- och fritidsnämnden som beviljats stöd till arrangemang redovisar sitt stöd här. Beviljat stöd till arrangemang ska redovisas senast 2 månader efter genomförandet. I redovisningen ska det framgå alla kostnader och intäkter för arrangemanget. Beviljat stöd som inte har använts ska återbetalas om inget annat beslutas. Fakturaunderlag för de kostnader ni beviljats ska bifogas i redovisningen.

Frågor

Vid frågor kontakta teknik- och fritidsförvaltningen: foreningsteam@landskrona.se

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Teknik- och fritidsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa