Stöd till arrangemang - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan söka?

Det är bidragsberättigade föreningar eller föreningar som har möjlighet att bli bidragsberättigade under teknik- och fritidsnämnden som kan söka detta stöd till arrangemang

Vad kan man få stöd för?

Ni kan få stöd för kostnader som är specifika för arrangemanget och kopplad till infrastrukturen: 
- Ökade driftskostnader i samband med arrangemang 
- Kostnader för tillfälliga faciliteter och utrustning
- Infrastruktur kopplat till arrangemanget
(exempelvis installation av el, VA med mera) 
- Transportkostnader (exempelvis inhyrt transportfordon)

Vad kan man inte söka stöd för?

- Kostnader som ingår i den ordinarie verksamheten
- Egen verksamhet eller interna föreningsaktiviteter
- Stöd som är berättigad på annat håll
- Arrangemang med övervägande religiös, politisk eller social inriktning.

Vem kan inte söka stöd

- Föreningar som inte verkar inom Landskrona stad
- Andra kommuner
- Andra verksamheter eller förvaltningar inom Landskrona stad
- Företag 
- Privatpersoner

Ansökan

Ansökan sker löpande under året, dock minst 2 månader före ni ska genomföra arrangemanget. Redovisning sker senast 2 månader efter avslutat arrangemang. Vi ger inte stöd som täcker hela kostnaden för arrangemanget utan ni kan söka stöd för en del av kostnaden.

Beslut

Stöd beviljas från fall till fall och kan variera. Sökande får besked om beslut senast 3 veckor efter komplett inkommen ansökan.

Redovisning

Arrangemanget ska redovisas via e-tjänst senast 2 månader efter genomförandet. I redovisningen ska det framgå alla kostnader och intäkter för arrangemanget. Beviljat stöd som inte har använts ska återbetalas om inget annat beslutas. Fakturaunderlag för de kostnader ni beviljats ska bifogas i redovisningen. Stöd till arrangemang - Redovisning - Landskrona stad

Villkor

För att beviljas arrangemangsstöd ska följande uppfyllas: 
- Landskrona stad ska synliggöras under arrangemangets genomförande enligt 
överenskommelse.
- Eventuellt polistillstånd för arrangemanget ska sökas av föreningen. 
Polistillstånd ska vara beviljat innan arrangemanget äger rum.

Frågor

Vid frågor kontakta teknik- och fritidsförvaltningen foreningsteam@landskrona.se

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Teknik- och fritidsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa