Tillstånd för brandfarlig vara - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Handlingar som ska bifogas ansökan:

  • Anmälan om föreståndare samt dokumentation som styrker föreståndarens kompetens och befogenheter.
  • Besiktningsintyg.
  • Intyg om typgodkännande.
  • Riskutredning.
  • Byggnadsritningar.
  • Klassningsplan med riskområde.
  • Systemritning

Till ifylld ansökan bifogas bilagorna digitalt i e-tjänsten. Ärendet kan inte handläggas förrän komplett ansökan med samtliga bilagor har inkommit räddningstjänsten.

Läs mer om tillståndsprövning hantering av brandfarlig vara

 

Information om dataskyddsförordningen (GDPR)

För att administrera din ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.

Personuppgiftsansvarig: Räddningsnämnden

E-tjänsten kräver att du har e-postadress och e-legitimation för att skriva under din ansökan.

Från det att räddningstjänsten har mottagit en komplett ansökan så är handläggningstiden max 3 månader. Detta beror på att andra myndigheter i vissa fall ska få möjlighet att yttra sig. Det är darför viktigt att en ny ansökan lämnas in i god tid innan anläggningen planeras tas i bruk eller när tillståndstiden för ett befintligt tillstånd går ut.

När en ansökan kommer till räddningstjänsten granskas handlingarna för att se om den sökande behöver skicka in kompletterande uppgifter eller dokument. Det är först när ansökan är komplett som tillståndsprövningen påbörjas. Handläggningstiden är därefter max 3 månader.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa