Ersättning för skadade kläder/glasögon - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Mer information
Barn i förskola, pedagogisk omsorg samt elever tom årkurs 9 som får sina glasögon, kläder eller andra tillhörigheter förstörda eller skadade under vistelsetid i förskola och skola kan ansöka om ett bidrag från Samstiftelse 3.
Ersättningen gäller glasögon och kläder som blivit förstörda eller skadade inom skoltid eller på färd till och från skolan. Gäller inte borttappade glasögon eller kläder.

För ansökningar gjorda under december - maj kommer underrättelse om beslut under juni månad.

För ansökningar gjorda under juni - november kommer underrättelse om beslut under december månad.

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa