Bygglov, rivningslov, anmälan eldstad, förhandsbesked, nybyggnadskarta, planbesked mm - ansökan

LÄS MER

Ansökan om bygglov, rivningslov, anmälan eldstad, förhandsbesked, nybyggnadskarta, planbesked mm

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Stadsbyggnadsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad