Stöd och service till vissa funktionshindrade - begäran enligt LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta är en ansökning för dig som vill begära om insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

OBS! När du begär en LSS-insats så måste du även skicka in en kopia på läkarintyg eller psykologutlåtande där diagnos och diagnoskod framgår. Om ställföreträdare finns så ska registerutdrag om ställföreträdarskap även alltid bifogas med ansökan.

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Personuppgiftshantering i omsorgsnämnden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa