Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj - intresseanmälan

LÄS MER

Alla barn behöver trygghet och detta kan uppnås på olika sätt genom familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj. 

Familjehem
Att vara familjehem innebär att vara en ställföreträdande, trygg familj där barnet kan få ro och en säker, stadig grund att växa och utvecklas från. Familjen kan se olika ut; man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn. Man arbetar i team med socialtjänsten och med barnets ursprungliga familj och nätverk (kallas för "Det tredelade föräldraskapet").

Kontaktperson
Som kontaktperson åtar du dig att träffa en ung eller vuxen människa en eller ett par gånger i veckan. Syftet med träffarna kan vara att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och skapa kontakt till en vuxen person som lyssnar.

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vissa helger varje månad. Kontaktfamiljen ger avlastning för barnets föräldrar och en möjlighet för barnet att få fler viktiga vuxna i sitt nätverk.

Behandling av personuppgifter
Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Individ- och familjenämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

 

Har du fler frågor om att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj kan du kontakta oss genom mittnyahem@landskrona.se. Vi kommer då att ringa upp dig för att besvara dina frågor.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa