Sociala samfonden ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att söka stipendier i Landskrona är enkelt!

Denna e-tjänst används för Sociala samfonden som delas ut av Individ och familjeförvaltningen.

Sociala samfonden bildades 1988 genom sammanslagning av et antal fonder som genom donationer förvaltades av Landskrona stad. I fonden ingår medel som kan användas för sociala ändamål och därför är det individ- och familjenämnden som beslutar om bidrag ur fonden. Medlen förvaltas dock av kommunstyrelsen.

Man kan lämna in sin ansökan under hela året, dock senast 15 september för att få din ansökan behandlad under samma år. I oktober månad varje år behandlas alla inkomna ansökningar. Om en ansökan lämnas en ansökan in under administrationsperioden behandlas ansökningen till nästa år. Utdelning av stipendier sker i december månad och besked lämnas digitalt

För att din ansökan ska vara komplett behöver du bifoga dessa dokument:

1) Personbevis

2) Utdrag ur beskattningsregistret

        a) Om man är gift eller sambo så lämnar man även uppgifter på sin partner också.

3) Beslut från försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten gällande eventuellt bostadsbidrag/bostadstilägg

        a) Om man är gift eller sambo så lämnar man även uppgifter på sin partner också.

4) Kontoöversikt från sin bank

        a) Om man är gift eller sambo så lämnar man även uppgifter på sin partner också.

 

Bidrag kan i första hand lämnas till:

  • barn- och ungdomsvård
  • äldre
  • handikappade och långvarigt sjuka.

Bidrag kan också lämnas till andra behövande.

Det är bara enskilda personer boende i Landskrona stad som inte får försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) som kan få bidrag ur sociala samfonden. Grupper eller föreningar kan inte få bidrag. Du kan bara få bidrag för ändamål som du inte kan få försörjningsstöd för. Du kan endast få bidrag om du understiger en viss inkomst- och förmögenhetsgräns.

Har du tillgångar över ett prisbasbelopp har du inte rätt att få bidrag ur sociala samfonden. Har du tillgångar i form av hus, bostadsrätt eller dylikt har du inte rätt att få bidrag ur sociala samfonden.

För 2022 är maxbelopp på årsinkomsten 210 000kr.

För 2023 får du endast ha tillgångar om max 52 500 kr

 

Om begärda handlingar saknas eller om ansökan i övrigt bedöms vara ofullständig hanteras inte ansökan.

Har du frågor om fonden kan du kontakta Johan Larsson på telefonnummer: 0418-47 36 41 eller iof@landskrona.se

 

Behandling av personuppgifter
Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Individ- och familjenämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID
  • Boende i Landskrona kommun
  • Folkbokförd i Landskrona kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa