Föreningsbidrag - förening för funktionsnedsättning, ansökan om grund- och lokalbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Handlingar som ska bifogas ansökan:   

 • Verksamhetsberättelse fg år 
 • Ekonomisk redogörelse fg år 
 • Revisionsberättelse fg år 
 • Av kassör styrkt uppgift om antalet bidragsberättigade medlemmar eller medlemsmatrikel per 31 december året före ansökan 
 • Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
 • Alkohol-/drogpolicy 
 • Stadgeförändringar (i förekommande fall) 
 • Hyreskontrakt (vid förändringar) 

 

Nystartade föreningar ska dessutom bifoga följande:
 

 • Uppgift om anslutning till riksorganisation 
 • Uppgift om vem föreningen vänder sig till/står öppen för 
 • Stadgar
 • Uppgift om styrelsemedlemmar (namn, adress, tel) 
 • Hyreskontrakt 
   
   

Frågor kring ansökan kan ställas till Omsorgsförvaltningen,  Jane P Månsson, ekonomiavdelningen 0418-470000, alt per mail till: jane.petersonmansson@landskrona.se.

 

Behandling av personuppgifter
Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Omsorgsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning
 • Signering
 • Flerpartsignering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa