God man eller förvaltare - egen ansökan avseende behov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 § får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening av sådan ställföreträdare föreligger. Om man vill ansöka om god man själv bör man ta kontakt med någon inom socialtjänsten eller sjukvården för att få hjälp med att fylla i blanketten. Det är också en stor fördel om någon inom socialtjänsten eller sjukvården kan tillstyrka att godmanskap eller förvaltarskap bör anordnas.
 

OBS

Ansökan skickas elektroniskt till Lund tingsrätt. Vill du skicka den per post kan du skriva ut ansökan och posta den till adressen:

Lunds tingsrätt

Box 75

221 00 Lund

 

 klicka på ”Logga in” för att fortsätta.

 

Behandling av personuppgifter:

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Så behandlar Landskrona stad personuppgifter - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering
  • Flerpartsignering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa