Fullmakt - e-tjänst föreningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fullmakten innebär att den ansvarige får fullständig behörighet att ändra föreningens uppgifter registrerade hos teknik- och fritidsförvaltningen samt ansöka om föreningsbidrag.

För uppdraget utses en ansvarig som godkänts av föreningens styrelse.

När teknik- och fritidsförvaltningen mottagit fullmakten, styrkt av styrelseprotokoll, får den ansvarige sina inloggningsuppgifter. Protokollet ska vara underskrivet av ordförande.

Innehavaren av fullmakten är personligen ansvarig för kontot och de uppgifter som registreras. Koder får inte överlåtas. Utser föreningen en ny ansvarig, måste ny fullmakt skickas in.

Kontakt

Tomi Laamanen, föreningssamordnare
bidrag.fritid@landskrona.se, 0418-47 33 42

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Teknik- och fritidsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa