Ersättning för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom - ansökan

LÄS MER

Ersättning för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom - ansökan

Från och med den 1 juli 2023 kommer Landskrona stad hantera ansökningar gällande ersättning för skäliga merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2p LSS (sjuklöneersättning) genom en sjuklönerobot. Efter detta datum kommer pappersansökningar inte längre accepteras.

För att det ska vara möjligt att upprätta en ansökan behöver bolag och ombud finnas upplagt i systemet. För att bli upplagd måste följande uppgifter skickas till: oms-support@landskrona.se

Bolagets namn:

Organisationsnummer:

Gatuadress:

Postnummer:

Ort:

Bank-/Plusgironummer:

Tel. nr. (inkl. riktnr.):

Kollektivavtal:

 

Uppgifter för ombud på bolaget:

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

E-post:

Telefonnummer:

 

Ombud får ett bekräftelsemejl när bolaget lagts upp i systemet och kan därefter upprätta sin ansökan. Dessa uppgifter krävs endast vid första ansökningstillfället därefter kan ombud själva lägga till och ta bort ombud som tillhör bolaget.

Den blå knappen visar en manual som beskriver systemet samt hur en ansökningsprocess går till.

 

Behandling av personuppgifter
Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Omsorgsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad