Tillstånd för explosiv vara - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Handlingar som ska bifogas ansökan:

  • Anmälan om föreståndare samt dokumentation som styrker föreståndarens kompetens och befogenheter.
  • Besiktningsintyg.
  • Intyg om typgodkännande.
  • Riskutredning.
  • Byggnadsritningar.
  • Klassningsplan med riskområde.
  • Systemritning

Till ifylld ansökan bifogas bilagorna digitalt i e-tjänsten. Ärendet kan inte handläggas förrän komplett ansökan med samtliga bilagor har inkommit räddningstjänsten.

Handbok om förvaring av explosiva varor

Information om dataskyddsförordningen (GDPR)

För att administrera din ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig: Räddningsnämnden

Ansök om tillstånd

 

E-tjänsten kräver att du har e-postadress och e-legitimation för att skriva under din ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa