Avfallshantering: hushållsavfall, slam, latrin - ansökan om dispens från föreskrifter

LÄS MER

Ansök här om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall, gemensamma avfallskärl, dispens från latrinhämtning pga närhet till bostad, och annat

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Miljönämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad