Ledsagare och avlösare LSS - intresseanmälan

LÄS MER

Omsorgsförvaltningen i Landskrona söker personer med stort engagemang och intresse för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

 

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ger stöd till personer med funktionsnedsättning så att de kan leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Ledsagarservice och avlösarservice är stöd som ges enligt LSS.

 

Ledsagarservice

En ledsagare ska följeslå för att underlätta för den unge att delta i samhällslivet, till exempel genom att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet eller att komma ut på en promenad. Ledagarservice syftar till att vara ett led i frigörelse och självständighet för den unge samt att bryta den isolering som kan vara till följd av en funktionsnedsättning.

 

Avlösarservice

Att vara avlösare innebär att du ger närstående möjlighet till avlastning i omvårdnadsarbetet för att de ska kunna återhämta sig eller genomföra egna aktiviteter på fritiden. Som avlösare är ditt uppdrag att se till att barnet eller ungdomen har det bra de timmar föräldrarna är avlastade. På så vis kan föräldrarna känna sig trygga med att du är hemma hos deras barn medan de får utrymme för återhämtning.

 

Vi söker personer som kan åta sig ett uppdrag för att skapa kontinuitet och förtroende. Uppdraget som avlösare följs regelbundet upp och utvärderas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är inget hinder om du har ett arbete eller studerar.

 

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen - GDPR. Mer information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter kan du läsa på Hantering av personuppgifter

Lämna aldrig mer uppgifter om dig själv än ärendet kräver.

Uppgifterna du lämnar är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om det inte finns skäl för sekretess.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa