Annat sätt att fullgöra skolplikten - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt 10 Kap 25 § Skollagen alternativt 10 Kap 35 §

Anmälan om att skolplikten fullgörs i friskola eller annan kommuns grundskola för elev folkbokförd i Landskrona stad

En elev kan bli mottagen i en grundskolan hos en annan huvudman än elevens hemkommun, om eleven har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan mottagande kommun fattar beslut om att ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.

En elev har i enlighet med det fria skolvalet möjlighet att fullgöra skolplikten på en fristående skola. I detta fall ska eleven ansöka hos denna skola och blivit mottagen innan anmälan görs.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa