Annat sätt att fullgöra skolplikten - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 24 kap. 23-25 §§ skollagen kan en elev i undantagsfall ges möjlighet att fullgöra skolplikten på annat sätt än det som i övrigt anges i Skollagen.

Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om detta och hemkommunen som beslutar. För att en ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt ska kunna beviljas ska den sökande visa på 3 delar

Verksamheten ska framstå som ett fullvärdigt alternativ till den utbildning eleven erbjuds i svensk skola

Hemkommunen ska ha insyn i verksamheten och elevens utveckling

Det ska föreligga synnerliga skäl för eleven att fullgöra skolplikten på annat sätt

 

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa