Jag behöver stöd - för personer med bistånd

LÄS MER

På grund av situationen med spridningen coronaviruset covid-19 råder Folkhälsomyndigheten att alla över 70 år att stanna hemma. Även personer i riskgrupperna bör vara försiktiga med att vistas ute.
  

Har du på grund av detta svårt att handla, få hem mat eller lösa andra vardagsbestyr? 

Det finns många frivilliga i Landskrona som vill stödja andra. Genom att anmäla till oss att du behöver stöd, kommer vi att sätta dig i kontakt med en frivillig kraft.  
 

Förkylningssymtom 

Vi ber dig i e-tjänsten ange huruvida du har några symtom på förkylning, så som hosta, halsont eller feber. Det går givetvis utmärkt att få hjälp även om du har symtom, vi behöver bara veta om det så att vi kan minimera risken för smitta. Om du nu anger att du inte har några symtom är det viktigt att du kontaktar oss omgående om det ändras.  
 

Kontaktuppgifter 

För mer frågor och information kontakta oss på civilsamhalle@landskrona.se
 

Personuppgiftshantering 

När du använder våra e-tjänster behandlar vi dina uppgifter enligt stadens bestämmelser för personuppgiftshantering. 


Så här fungerar Landskrona stads samarbete med volontärer med anledning av spridningen av coronaviruset 

Landskrona stad vill gärna hjälpa till att stötta de grupper som har extra behov med anledning av spridningen av coronaviruset. Ett av sätten vi gör detta är att samordna och organisera frivilliga insatser. Landskrona stad agerar som förmedlare av kontakt mellan de personer som behöver stöd och de parter som erbjuder stödjande insatser. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa